Artikkelen er fra 2013, og innholdet kan være utdatert.

Harstad kommune tyvstartet på Harstadpakken og har begynt jobben med å lage fortau langs St. Olavs gate.

Selv om finansieringen av Harstadpakken enda ikke er vedtatt, har Harstad kommune valgt å forskuttere utgiftene og sette i gang med et av de kommunale delprosjektene i Harstadpakken. I løpet av de neste to årene skal det bygges over 1600 meter med fortau langs St. Olavs gate.

Dette er en trafikkert gate, og med et fortau på plass vil det bli tryggere for alle trafikanter. Harstad kommune skal selv ha ansvaret for å gjennomføre tiltaket, i nært samarbeid med prosjektledelsen i Harstadpakken.

Når det først skal graves for å etablere fortau benytter også kommunen anledningen til å legge ned nye vann- og avløpsrør langs strekningen. Prosjektet er beregnet å være ferdig i løpet av høsten 2015.

Nesten 130 millioner kroner på kommunale veger
Harstadpakken legger stor vekt på å gjøre det tryggere for gående og syklende, og har budsjettert med nesten 500 millioner kroner som i hovedsak skal brukes på tiltak for gående og syklende.

Av disse 500 millionene skal det brukes nesten 130 millioner på tiltak langs kommunale veger, mens resten brukes på tiltak langs riks- og fylkesveg.

Representanter fra Vegvesenet, Harstad kommune og entreprenøren Nydals maskin var tilstede.
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark