Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Lørdag 4. januar klippes snora for det viktigste delprosjektet i Harstadpakken.

–Tunnelen har fremstått som ferdig en god stund allerede, men vi er ikke i mål med testingen av sikkerhetsutstyret ennå. Prosessen har strukket seg over flere uker, og tar litt lenger tid enn opprinnelig planlagt. Men nå har vi kommet såpass langt at vi er trygge på at vi kan åpne den rett etter nyttår, sier prosjektleder Trine-Lise W. Fossland i Statens vegvesen.

Som en del av sikkerhetsgodkjenningen skal det også gjennomføres en øvelse i tunnelen.

Redusert sentrumstrafikk

Harstadåstunnelen er ca. 1400 meter lang og går gir en ny forbindelse mellom Seljestad og Sama. Den vil redusere trafikken gjennom sentrum betydelig.

–Det gir bedre fremkommelighet for de som skal inn i byen. Samtidig blir sentrum et hyggeligere sted å være, med mindre støv og støy og bedre forhold for både gående og syklende, sier Fossland.

Døgnovervåket tunnel

Harstadåstunnelen er utstyrt med nødstasjoner, med nødtelefon og brannslokkingsapparat, overvåkingskameraer, nødnett og DAB. Den har også to nødtunneler som øker sikkerheten ytterligere. Den overvåkes av Vegtrafikksentralen (VTS) hele døgnet. VTS kan også styre tunnelen, for eksempel å stenge den ved behov.

Åpningsmarkering

Når tunnelen er åpnet vil den ikke være tilgjengelig for gående og syklende. Eneste mulighet for å besøke den til fots blir på åpningsdagen, fra kl. 12:00. Det blir kulturelle innslag og enkel servering, i tillegg til at Actic Harstad og Harstad Bedriftsidrett arrangerer et mosjonsløp gjennom tunnelen.

Kl. 14:30 er markeringen over og Harstadåstunnelen åpnes for trafikk.

Det er Aldesa Construcciones SA som har bygget Harstadåstunnelen, mens Traftec AS har stått for elektroarbeidet. Byggingen startet i september 2016.

Når tunnelen åpnes settes også bomstasjonen på Seljestad i drift.

 

Sikkerhetssystemene i Harstadåstunnelen er nå under testing. Tunnelen åpnes for trafikk 4. januar 2020. Foto: Jonny Gullholm
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark