Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Smartere bussruter, hyppigere avganger og enklere betaling på bussen. Harstadpakken skal gjøre det enklere å velge buss fremfor bil.

I forbindelse med Harstadpakken er det en målsetning at Harstad skal få et nytt og moderne kollektivsystem.

Biltrafikken i Harstad er stor, og den øker. Det er et overordnet mål for Harstadpakken at mye av trafikkveksten i byen skal tas med buss, og arbeidet med å meisle ut hva kollektivtiltakene skal inneholde er godt i gang.

Arbeidsgruppen ledes av Troms fylkeskommune og består ellers av Harstad kommune, Statens vegvesen, Boreal Transport Nord og Troms fylkestrafikk.

Bedre ruter og flere avganger
Etter en vellykket modell fra andre byer i Norge og utlandet vurderes det blant annet å etablere et enkelt og tydelig linjenett som er gjennomgående. Dette betyr at en kan reise direkte mellom bydelene i Harstad, og eventuelt bytte buss i ulike knutepunkter. Dette vil gi et mer fleksibelt rutenett uten behov for å bytte buss i sentrum.  

Kombinert med flere avganger på hovedrutene og faste og enkle rutetider for alle linjer, vil dette føre til et vesentlig bedre busstilbud enn det Harstad har pr. i dag.

– Gjennom å legge til rette for et godt og attraktivt busstilbud, skal Harstadpakken sørge for at flere harstadværinger tar bussen. Et slikt godt busstilbud vil selge seg selv, sier Terje Olsen, fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune.

Han forklarer at tiltakene innen kollektivtransporten skal realiseres gradvis i hele prosjektet, og at arbeidet i første omgang dreier seg om å få på plass noen grunnleggende utredninger.

– Vi må blant annet finne ut hvor bussen skal gå, hvor mange holdeplasser vi trenger og hvor de skal plasseres. Tilbudet skal være enkelt å forstå og enkelt å bruke, sier Olsen.

Må være et reelt alternativ
– Trafikken øker og vi må legge til rette for at det kan reises annerledes. Skal vi få til dette, er vi blant annet helt avhengige av å få på plass et skikkelig busstilbud. Og det må være et godt tilbud, slik at innbyggerne i Harstad faktisk ser at det er et reelt alternativ til å bruke bil, sier Marianne Bremnes, ordfører i Harstad.

Bremnes leder styringsgruppen i Harstadpakken, og er opptatt av at satsingen på kollektivtransport er en viktig del av Harstadpakken. Kollektivandelen i Harstad var i 2009 på 4,6 prosent, og det er langt lavere enn ønskelig. Til sammenligning hadde Tromsø en kollektivandel på samme tid på 12,5 prosent.

– Dette er tidenes samferdselsløft i Harstad, og da er det viktig at vi bruker denne muligheten til å sørge for at flere tar buss, også i Harstad, sier Bremnes.
 
Fremdrift
Arbeidsgruppen skal i første omgang jobbe med tre utredninger:

 • Holdeplassrevisjon, antall og beliggenhet
 • Konsept for holdeplasser, standard, design og universell utforming
 • Linjestruktur, hvor skal bussene gå

Disse utredningene skal være ferdig tidlig i 2013. I løpet av 2013 skal det også jobbes med et forprosjekt for et sanntidssystem og det skal lages en fremkommelighetsvurdering.

Hovedmålene for kollektivsatsingen
Dette er målene for kollektivtiltakene i Harstadpakken:

 • Oppgradering av rutemønster
 • Økt fremkommelighet for buss
 • Faste rutetider
 • Sanntidssystem som viser når neste buss kommer
 • Flere avganger i rushtiden
 • Modernisering av omlag 100 busstopp
 • Alltid buss på fergekaiene ved ankomst
 • Utvide Kanebogen som knutepunkt for busstrafikken

140 millioner kroner på kollektivtiltak
Samlet skal det brukes 140 millioner kroner (2011) på kollektivsatsningen i Harstadpakken. Fylkeskommunen bidrar med ca. 2,5 millioner kroner i året i 15 år (37,5 millioner kroner) i tillegg til  driftstiltak, samt at det i løpet av prosjektet skal brukes 102,5 millioner kroner på investering, engangstiltak og utredninger.

Kollektivtiltak (2011-kroner)

Innsatsområder kollektivtiltak

Beløp (mill.)

Investering – fysisk infrastruktur

90,0

Investering – driftsrettet infrastruktur

  8,5

Driftstiltak engangstiltak

  1,0

Utredningsbehov

   3,0

Sum kollektivtiltak

102,5

 

 

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark