Statens vegvesen har mottatt to tilbud på breddeutvidelsen av Lokket på rv. 83, som skal gjennomføres denne sommeren.

Åpningsprotokollen ble ført fredag 20. mars. Lokket skal utvides i bredden for å gi plass til en gang- og sykkelveg. Avstanden mellom tunnelveggene skal økes med halvannen meter, til tolv og en halv meter.

Her er tilbudene

 

Tilbyder

Tilbudssum eks. mva.

1

Nydals Maskinstasjon AS

9 410 510,00

2

ONOS Ole Nordmo & sønn AS

4 571 150,00

Jobben skal gjennomføres i perioden juni–august, mens trafikken i byen er på sitt laveste. Statens vegvesen skal nå kvalitetssikre tilbudene og regner med å signere kontrakt i mai.

 

Lokket skal utvides i bredden for å gi plass til gang- og sykkelveg gjennom tunnelen. Entreprenør skal også fjerne stein på utsiden av tunnelen. Foto: Geir Hartz Jørgensen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark