Her finner du overordnede planer og dokumenter for prosjektet.

 

 

  • Buss i Harstad
    Denne rapporten fra 2013 beskriver muligheter for et fremtidig nytt busstilbudet i Harstad og omegn.

 

 

 

 

  • Trafikkanalyser
    Trafikkanalyser og nyttekostanalyser i forbindelse med konseptvalgutredningen.

 

  • KS 1-rapport
    Rapporten fra den eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen.

 

 

 

 

Dokumenter i forbindelse med den enkelte reguleringsplan har vi samlet på en egen side.