Ny vegforbindelse mellom bydelene Seljestad og Sama.

Harstadåstunnelen er en av de viktigste delprosjektene i Harstadpakken. Tunnelen går rett gjennom byen, og gir en ny vegforbindelse mellom Seljestad og Sama. Med det avtar også gjennomgangstrafikken i sentrum betydelig, noe som gir bedre forhold for gående og syklende, triveligere bomiljø og mindre støy og støv.

Harstadåstunnelen åpnet for trafikk lørdag 4. januar 2020

Tunnelen er drevet fra Seljestad mot Sama. Første salve gikk 28. september 2016 og gjennomslaget kom drøyt ett år senere, 16. oktober 2017. Hovedentreprenør var Aldesa Construcciones S.A., mens Traftec AS har gjort elektrojobben.

Sikkerhet

Harstadåstunnelen er utstyrt med 19 nødstasjoner med nødtelefon og brannslukningsapparat. Videre har den 22 overvåkningskameraer, 14 vifter for brannventilasjon, nødnett og DAB. Det er bommer på begge sider, slik at den fysisk kan stenges hvis nødvendig. Tunnelen døgnovervåkes av Vegtrafikksentralen (VTS), som kan fjernstyre bommer og vifter.

Til sist har tunnelen to nødutganger for rask evakuering. Nødutgangen i sør er 270 meter lang og kommer ut ca. 400 meter øst for portalen på Seljestad (ved Forsvarets lønnsadministrasjon). Nødutgangen i nord er ca. 350 meter lang og kommer ut ved Harstad kirke. Avstanden mellom de to nødutgangene er ca. 500 meter.