• Arbeidet pågår langs riksvei 110 Ørebekk–Simo, der den nye firefeltsveien skal åpnes for trafikk 15.november 2019
  • Se video fra den siste støpen av dekke på ny Seutbru fra juli 2019
  • Prosjektet omfatter 1,4 km ny firefeltsvei, med sykkelvei og fortau. Et felt i hver retning forbeholdes kollektivtrafikk og samkjøring (2+)
  • Første delstrekning, mellom rundkjøringene ved Mascot og Ørebekk, ble åpnet for trafikk 21. desember 2017
  • Ny bomring i Fredrikstad settes i drift når rv. 110 Ørebekk–Simo åpnes for trafikk den 15.november 2019
  • Få informasjon om bompenger og tegn abonnement hos Vegfinans BNG.
  • Prosjektet "Riksvei 110 Ørebekk–Simo" inngår i Bypakke Nedre Glomma.
  • Se byggeområdet fra luften i denne videoen fra februar 2016
  

Vei:
Rv. 110
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Fredrikstad
Fylker:
Viken
Lengde:
1400 meter
Finansiering:
Bompenger, Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
675 millioner. (2014-kroner)
Oppstart:
2015
Antatt åpnet:
2018

Rv. 110 Ørebekk–Simo © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Gutzeitgt. 6, 1610 Fredrikstad.

Kontakter

Morten Paul Gundersen

Prosjektleder
Telefon:
482 18 962
E-post:

Per Lyder Nyland

Prosjekteringsleder / Byggeleder
Telefon:
905 80 314
E-post:

Sist oppdatert: