Åpning rv. 110 Ørebekk – Simo

— Fredag 15.november åpnes riksvei 110 Ørebekk-Simo i Fredrikstad for trafikk. Dette skjer gjennom innvielse av den nye sykkeltunnelen ved rundkjøringen på Ørebekk.

Stø kurs for Seutbrua - Bildeserie

— Arbeidet går fremover ved Ørebekk, blant annet med fundamentering av ny Seutbru, der det er funnet nye byggetekniske løsninger. Se vår bildeserie med oppdatert status for arbeidet.

Stortinget gir klarsignal til Bypakke Nedre Glomma

— Torsdag 5. mars vedtok Stortinget bevilgninger til fase én av Bypakke Nedre Glomma. Det betyr klarsignal for utbygging av store veiprosjekt som riksveg 110 på strekningen Ørebekk-Simo.

Stortingsproposisjon for bypakken i Nedre Glomma fremlagt

— Forslaget om utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma ble lagt fram i statsråd 19. desember. Regjeringen fremmer nå forslag til Stortinget om å starte opp første fase av bypakken, som er utbygging av riksveg 110 mellom Ørebekk og Simo i Fredrikstad.