Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Planene for nytt dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy, og riksveg 110 Simo-St.Croix er nå på høring. Send oss dine innspill til planene.

Samtidig med at Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor, så planlegger Statens vegvesen å utvide riksveg 110 Simo-St. Croix fra to til fire felt.

Dette er viktige grep knyttet til byutvikling, og bakgrunnen for den foreslåtte veiløsningen er å redusere trafikken i sentrumsgatene, og legge bedre til rette for kollektivtrafikk, gående og syklende.

Bane NOR og Statens vegvesen har derfor laget et felles forslag til kommunedelplan som nå er på høring, og som du kan gi dine innspill til.

LES MER PÅ BANE NORS NETTSIDER

Aktuelt for fylke(r): Viken