Prosjektet omfattar bygging av ca. 600 meter ny gang- og sykkelveg inkludert ny bru over Brynagjelet. Gjennomføring av tiltaket skal gje ein samanhengande gang- og sykkelveg langs rikseveg 13 frå Palmafossen til Tvildemoen. Planarbeidet skal også sjå på tenleg samankopling av gang- og sykkelvegtrasé frå Brynagjelet mot sentrum, via rv. 13 Hardangervegen. Det skal i tillegg vurderast eigna areal til bruk som riggområde innanfor planområdet.

Vei:
Rv. 13
Fase:
Planfase
Kommuner:
Voss
Fylker:
Vestland
Lengde:
600 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Oppstart:
2021
Antatt åpnet:
2023

Rv. 13 Palmafossen–Brynagjelet–Tvildemoen, gang- og sykkelveg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 112, Bergen

Kontakter

Gunn Cecilie Omre

Prosjektleiar
Telefon:
958 36 717
E-post:

Kjersti Næss Finne

Sakshandsamar i Voss kommune
E-post:

Sist oppdatert: