© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Reguleringsplanen lå ute til offentlig ettersyn fram til 18.04.2016.

Kommunestyret i Hjelmeland godkjente i møte 27.04.2016 reguleringsplan for utbedring av Hetlandsvingen på rv. 13, i tråd med forslaget fra Statens vegvesen.

Reguleringsplaner