© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Reguleringsplanen lå ute til offentlig ettersyn fram til 08.05.2017.

Kommunestyret i Hjelmeland godkjente i møte 14.12.2017 reguleringsplan for utbedring av Ingvaldstadsvingen på rv. 13, i tråd med forslaget fra Statens vegvesen.

Reguleringsplaner