Alternativ 2b, lang tunnel ble valgt

— Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at alternativ 2b (lang tunnel) skal legges til grunn for videre planlegging.

Synfaring og møte i forbindelse med endelig avgjerd av trasevalg 10. juni

— Fredag 10 juni var det møte om RV13-tunnelalternativa Melkeråna–Årdal, med påfølgjande synfaring ute på Svadberg og ved Tysdal/Øygjaneset. Saken ligg til avgjerd i Kommunal- og moderniseringsdepartmentet - og det var ein delegasjon frå Oslo og Stavanger som var på besøk saman med Hjelmeland og Strand kommune.

Planprogram fastsatt rv. 13 Melkeråna–Årdal

— Statens vegvesen skal utarbeide kommunedelplan og konsekvensutredning for tre alternativer. Hjelmeland kommune vedtok i desember 2014 planprogrammet, og Statens vegvesen skal utarbeide plan og utredning for tre alternative løsninger.