Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Det ble avholdt et åpent informasjonsmøte i Årdal 30. september der ca 70 personer møtte frem.

Statens vegvesen gav en orientering om prosessen og planarbeidet. Vedlagt følger informasjonen som ble gitt på møtet.

Aktuelt for fylke(r): Rogaland