Detaljeguleringsplanen vedtatt

— Kommunestyret i Suldal vedtok detaljreguleringsplanen for rassikring av rv. 13 på strekninga Ersdal–Lovraeidet i møte 31. januar 2017.