Signerte kontrakt med Kruse Smith i Vik

— Statens vegvesen signerte torsdag kontrakt på rassikring av rv. 13 Vik-Vangsnes med Kruse Smith Entreprenør AS. Bygging av ein 2,9 km lang tunnel er hovudelementet i kontrakta.

Nytt folkemøte i Vik

— I samband med at planutkastet for ny skredsikringstunnel mellom Vik og Gotevik er ute på høyring arrangerte Vik kommune og Statens vegvesen folkemøte 26. november.

Vedteke planprogram

— Planprogrammet er no vedteke i Vik kommune, og planarbeidet elles er i rute.