Byggestart april 2022.

I prosjektet inngår oppgradering av følgende holdeplasser langs Ring 3:

  • Montebelloveien vest
  • Montebelloveien øst
  • Husebyveien øst
  • Nydalen stasjon vest
  • Lillo terrasse vest

Hensikten med dette prosjektet er å tilrettelegge for en god og forutsigbar fremkommelighet for kollektivtrafikken ved å oppgradere holdeplassene med universell utforming og tilstrekkelig passasjer- og busskapasitet. Dette tiltaket vil også øke trafikksikkerheten.

Fase:
Tilbudsfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Under grensen for omtale
Oppstart:
April 2022
Antatt åpnet:
Juli 2022

Holdeplassoppgradering Ring 3 © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Brynsengfaret 6A, Oslo

Kontakter

Sist oppdatert:

Gå videre