2019/2020: Sende planforslag til kommunen

2021/2022: Vedtak

2022-2023: Byggeplan

2024: Forventet byggestart

2025: Ønsket åpning

 

Rv. 150 Holmenveien–Dalsveien