Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har valgt bru- og rampealternativ det skal jobbes videre med.

Statens vegvesen har nå valgt hvilket bru- og rampealternativ vi skal jobbe videre med i detaljreguleringsprosjektet. Vi fortsetter nå inn i et forprosjekt.

Du kan lese mer i rapporten og vedlegget under.

 

Aktuelt for fylke(r): Viken