Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Fredag 22. november var engasjerte politikere samlet på Statens vegvesens vegkontor. Jyar Dara, prosjektleder for riksveg 19, presenterte de alternativene prosjektet anbefaler å utrede videre.

Anbefalte alternativer

 

Politikerne fulgte spent og årvåkent med på Daras dokumentasjon og tilhørende forklaringer, og det var en god stemning da han var ferdig med både presentasjon og å svare utdypende på spørsmål.
Moss' ordfører, Hanne Tollerud, uttalte at hun var lettet, og svært mange kommenterte at presentasjonen var vært svært grundig og ga gode svar og dertil retning for det videre arbeidet med planprogrammet. 

Klikk her for å komme til presentasjonen Jyar Dara holdt 

Innbygger-møte:

Mandag 2. desember kl. 18. holder Jyar Dara og rv.19-prosjektet den samme presentasjonen for Moss' innbyggere og andre interesserte på et åpent møte på Verket Scene. 
Velkommen! 

 

 

Aktuelt for fylke(r): Viken