Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har tidligere holdt åpen kontordag for plasseringen av ferjeleiet. Denne gangen ønsker vi å invitere deg til å komme med ideer til hvor en fremtidig riksveg 19 kan ligge.

Vi inviterer til ÅPEN KONTORDAG om rv. 19 (korridorvalg)

Dag: 24. september 2019.

Tid: kl. 14 til 19 – presentasjoner kl. 15.30 og 17.30 (du kommer og går når du vil).

Sted: Bylab i Dronningensgate 15 (Gågata) i Moss.

For hvem: Alle som interesserer seg for fremtidig riksveg 19-løsning; privatpersoner, politikere, gårdeiere og næringsdrivende, unge som gamle.

Plasseringen av ferjeleiet har betydning for hvor riksveg 19 skal gå, og prosjektleder i Statens vegvesen, Jyar Dara, kan vise til noen foreløpige konklusjoner om aktuelle og gjennomførbare alternativer for ferjeleiet sett i sammenheng med mulige løsninger for riksvegen.

Din mening teller

– På den åpne dagen vil vi presentere disse alternativene, men også vise hvilke korridorer og alternativer vi mener vi bør vurdere i silingsfasen, sier Jyar, som ønsker alle innbyggere og interessenter i Moss hjertelig velkommen til Åpen kontordag. Der ønsker han å få nettopp dine ideer og tanker om ny riksveg 19 og forslagene Statens vegvesen legger frem. Og hvilke viktige hensyn Vegvesenet må ivareta.
– Du kan gjerne også foreslå andre korridorer eller alternativer du mener bør være med på silingen, sier Jyar.
– Vi i prosjektgruppen vil bruke ideene som kommer inn på Bylab for å komme frem til en anbefaling av riksveg 19-korridor og aktuelle alternativer innenfor korridoren, forteller prosjektleder Jyar Dara i Statens vegvesen.

Vi ønsker din mening om:

  • Hvor bør riksveg 19 ligge for å oppnå målene i prosjektet?
  • Hvilke hensyn er viktig for deg som beboer i Moss og som prosjektet må ivareta?

 Følgende faktorer er viktige for ny riksveg 19:
- hva er mulig å bygge?
- hva gir oss høy måloppnåelse (effektmålene)?
- hvilke konsekvenser gir løsningen for landskapet?
- hvordan innvirker løsningen på trafikksituasjonen i Mosseregionen?
- hva vil prosjektet koste?

 Slik blir «Åpen kontordag»:

På Bylab møter du prosjektlederne og fagansvarlige fra Statens vegvesen. Klokken 15.30 og kl. 17.30 presenterer vi de anbefalte ferjeleieplasseringene, og deretter korridoralternativene vi ønsker å ha med i silingsfasen.

Før, mellom og etter presentasjonene kan du gi oss gode råd ved enten å tegne og skissere løsninger på kart, eller ved å gi oss skriftlige innspill.

Kontaktperson:

Prosjektleder Jyar Dara, e-post: , tlf: 95924214

 

Aktuelt for fylke(r): Viken