Prosjektet fikk bevilgning til oppstart/bygging på riksvegbudsjettet i 2020. Oppstart byggearbeider er ikke avklart/påbegynt.

Strekningen er en del av rute R1 i Nordvestruta i "Plan for hovednett for sykkeltrafikk Moss/Rygge 2018/2028" i «plan for hovednett for sykkeltrafikk i Moss og Rygge». I tillegg vil strekningen inngå som en del av et sammenhengende tilbud for syklister langs E6.

Vei:
Rv. 19
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Moss
Fylker:
Viken
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Oppstart:
2020

Rv. 19 Tigerplassen–Noreløkka, sykkelveg med fortau © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Edgar Barsjø

Prosjektleder
Telefon:
41 52 96 69
E-post:

Haakon Bang Carlsen

Grunnerverver
Telefon:
91 60 28 59
E-post:

Sist oppdatert: