Offentlig ettersyn

— Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs rv. 19 Innfartsveien.