Forslag til detaljreguleringsplan for rv. 19 Tigerplassen–Noreløkka, gang- og sykkelveg ble vedtatt i Bystyret i Moss kommune 14.11.2016.

Dokumenter finnes under "Last ned".

 

Aktuelt for fylke(r): Viken