Reguleringsplan ble vedtatt i 2020 av Halden kommune. Prosjektet er prioritert med byggestart i Nasjonal transportplan Handlingsprogram 2018-23.

Strekningen er en del av "Hovednett for sykkeltrafikk i Halden" og er et ledd i arbeidet med å få flere til å bruke sykkel og gange som transportmiddel fremfor bilkjøring.

Vei:
Rv. 204
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Halden
Fylker:
Viken
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023

Rv. 204 Rødsveien–Marcus Thranes gate © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Edgar Barsjø

Prosjektleder
Telefon:
41 52 96 69
E-post:

Knut Colling Westerbø

Planleggingsleder
Telefon:
97 46 74 38
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre