Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Halden kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for rv. 21 Rødsveien–Marcus Thranes gate, og ber om innspill til arbeidet.

Strekningen langs rv. 21 mellom Rødsveien/fv. 104 og krysset Busterudgata/Reissigers plass er en del av sykkelrute 1 i Halden. Strekningen har i dag et begrenset tilbud til syklister. Prosjektets mål er å tilrettelegge for både fotgjengere og syklister langs riksveg 21, fra krysset med fylkesveg 104 (Rødsveien) til krysset med Busterudgata (Reissigers plass), en strekning på ca. 1 400 meter.

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å være pliktig for konsekvensutredning.

Planområdet er markert med gult og avgrenset ved en svart linje
Planområdet

Se planens avgrensning i stort format: Planavgrensning rv. 21 Rødsveien–Marcus Thranes gate.pdf

Invitasjon til åpen kontordag

I forbindelse med varsel om oppstart, inviteres berørte og interesserte til åpen kontordag på Park hotell, onsdag 2. mars, kl. 15–18. Her vil representanter for Statens vegvesen og Halden kommune være tilgjengelig for spørsmål og innspill til planarbeidet.

Merknadsfrist

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må sendes skriftlig innen 16. mars 2016 til:

Statens vegvesen Region øst, Pb. 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller
e-post

Spørsmål

Har du spørsmål, kan du også kontakte prosjektleder Lene Hermansen på telefon 99 32 53 68 eller e-post 

Aktuelt for fylke(r): Viken