Reguleringsplan er vedtatt av Rakkestad kommune og prosjektet er prioritert i NTP Handlingsprogram med byggestart i 2022.

Prosjektet tar for seg å regulere en undergang for syklende og gående under riksveg 22 ved Bergenhuskrysset i Rakkestad. Hovedhensikten er å gi en trafikksikker og trygg skoleveg, men også utforme undergangen med tanke på lys og estetikk slik at den er innbydende å bruke.

Vei:
Rv. 22
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Rakkestad
Fylker:
Viken
Lengde:
150 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Oppstart:
2023

Rv. 22 Bergenhus, undergang © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Edgar Barsjø

Prosjektleder
Telefon:
41 52 96 69
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre