Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune skal i samarbeid med å lage en detaljreguleringsplan for rv. 22 undergang ved Bergenhus og ber om innspill til arbeidet.

Det skal planlegges for en undergang for gang- og sykkelveg under riksveg 22 ved Bergenhus i Rakkestad kommune, rett nord for krysset riksveg 22 mot Halden og fylkesveg 124 mot Aremark. Ved etablering av denne undergangen vil de myke trafikantene få en planfri kryssing under riksvegen.

Varslet planområde rv. 22 Bergenhus, undergang
Rv. 22 Bergenhus, undergang

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 21. november 2016. Send det skriftlig til

  • Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller
  • på e-post:

Har du spørsmål, kan du kontakte Lene Lima på telefon 922 11 827 (tirs-fre) eller på e-post: 

Aktuelt for fylke(r): Viken