Vil ha dialog med grunneiere

— Statens vegvesen vil i løpet av februar måned sende brev til alle grunneiere som blir direkte berørt, og her vil det gis informasjon om prosessen videre. Det vil også holdes møter med de berørte grunneierne, som vi ønsker å gjennomføre i løpet av våren.

Varsel om planoppstart for rv. 111 Hafslund – Dondern

— Statens vegvesen planlegger en utvidelse av riksveg 111 fra to til fire felt på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern i Sarpsborg kommune. Utvidelsen skal gi plass til kollektivfelt i begge kjøreretninger og anlegg for fotgjengere og syklister på begge sider av vegen.