Statens vegvesen inviterer til åpent informasjonsmøte om prosjektet rv. 22 kryssing av Glomma. Vi presenterer siste nytt fra planleggingen.

Sted og tid:

Hovinhøgda skole, Garderveien 2, 1900 Fetsund

Onsdag 26. oktober 2022 kl 1900-2100

Har du ikke anledning til å møte opp fysisk vil det være mulig å delta digitalt. klikk her for å lese mer om hvordan du kan delta på møtet fra din enhet.

Program:

  • Status
  • Innspill til varsel om planoppstart
  • Resultat fra grunnundersøkelser
  • Oppdaterte trafikkberegninger
  • Bruløsning
  • Vegutforming
  • Tilbud for gående og syklende
  • Dagens støysituasjon
  • Fremdrift og videre planlegging
  • Eventuelt

Statens vegvesen holder først en presentasjon av ny informasjon. Deretter åpnes det for spørsmål fra salen. Deltar du digitalt vil du kunne stille spørsmål digitalt i chatten gjennom møtet. Spørmål fra chat vil bli lest opp i salen og besvart.

Statens vegvesen stiller med enkel servering.

Velkommen.

Aktuelt for fylke(r): Viken