Forslag A2

Statens vegvesens anbefalt forslag, som ble vedtatt i Lillestrøm kommune 9. september 2020.

Statens vegvesens anbefalt forslag A2. Video: Statens vegvesen.

Rv. 22 kryssing av Glomma