Nattarbeid i tre uker ved rv. 22 Tranga

— På grunn av fjellrensk og sprengningsarbeid vil det bli manuell dirigering langs rv. 22 sør for Rakkestad kl. 22.00-06.00 i fire netter per uke.

Reguleringsplan for rv. 111 Utbedring Tranga til offentlig ettersyn

— Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 og i samråd med Rakkestad kommune legges forslag til detaljreguleringsplan for «Rv. 111 Utbedring Tranga» i Rakkestad kommune ut til offentlig ettersyn i perioden 27. september–10. oktober 2018.