Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 og i samråd med Rakkestad kommune legges forslag til detaljreguleringsplan for «Rv. 111 Utbedring Tranga» i Rakkestad kommune ut til offentlig ettersyn i perioden 27. september–10. oktober 2018.

Planen tar for seg en utbedring av riksveg 111 som innbærer at kjørevegen flyttes noe østover. Dette vil gi bedre sikkerhet mot jernbanen som ligger på vestsiden av rv. 111, samt en bedre linjeføring av vegen. Utbedringen skal gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for trafikantene.

Detaljreguleringsplanen er lagt ut

Uttalelser

Eventuelle uttalelser til planen sendes innen 10. oktober 2018 til:

  • Statens vegvesen Region Øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller
  • til .

Merk e-post/konvolutt med 109461/Tranga v/Lene Lima.
Detaljreguleringsplanen med innkomne uttalelser behandles av Rakkestad kommune når offentlig ettersyn er avsluttet.

Kontakt

Har du spørsmål kan du kontakte Lene Lima på e-post:  eller på telefon 69 24 35 79.

Aktuelt for fylke(r): Viken