Det etableres gang- og sykkelveg langs riksveg 2 i Grue kommune, fra Brynn gård ved Kilavegen nordover til Grue kirke ved Pelerudsgutua. Planområdet omfatter en strekning på ca. 1430 meter, på østsiden av riksvegen.

Planlagt ferdigstillelse er desember 2020.

Vei:
Rv. 2
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Grue
Fylker:
Innlandet
Lengde:
1430
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
26 millioner
Antatt åpnet:
Desember 2020

Rv. 2 Brynn–Grue kirke, gang- og sykkelveg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Simen Jevnaker

Byggeleder
Telefon:
48 06 86 74
E-post:

Sist oppdatert: