Reguleringsplan ble godkjent av Elverum kommune i 7. mai 2014, forventet finansiering i 2022.

  

Aktuelt for fylke(r): Innlandet