Formåler med reguleringsplan er å legge til rette for gang- og sykkelveg, kontrollplass og bussholdeplasser. Reguleringsplan ble vedtatt 2016 og byggeplanleggingen ble startet, men ble stoppet i mars 2018 i påvente av bevilgninger fra staten.

Vei:
Rv. 2
Fase:
Planfase
Kommuner:
Eidskog
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023

Rv. 2 Morokulien–Magnormoen, gang- og sykkelveg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Parkgt. 81, Hamar

Kontakter

Einar Aakerøien

Byggeleder
Telefon:
905 11 723
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre