Her kan du laste ned nærinformasjon fra prosjekt rv. 350 Hokksund–Åmot og fv. 287 Åmot–Haugfoss.

Rv. 350 Hokksund–Åmot