Statens vegvesen samarbeider med berørte parter gjennom en koordineringsgruppe på politisk nivå bestående av: Buskerud fylkeskommune, Øvre Eiker kommune, Modum kommune, Sigdal kommune og Statens vegvesen.

Dessuten har vi en samarbeidsgruppe på administrativt/saksbehandler-nivå som består av de samme som i koordineringsgruppa samt Fylkesmannen i Buskerud, Jernbaneverket og Brannvesenet (pga. tunnel)

Om prosjektet