I NTP 2022-2033 er ikke rv. 350 Hokksund-Åmot prioritert, og Statens vegvesen avslutter arbeidet med kommunedelplan for ny rv. 350 Hokksund-Åmot.

Dersom planarbeidet starter opp igjen, vil det foreligge ny bestilling fra Samferdselsdepartementet. Det må da utarbeides og fastsettes nytt planprogram.

Rv. 350 Hokksund–Åmot