Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

200 millioner kroner prioriteres til bygging av rv. 36 mellom Porsgrunn og Skien i første NTP-periode.

Det er prosjektleder i Statens vegvesen, Kari Floten glad for.

- Oppstartrammen på 200 millioner kroner viser en kontinuitet i prosjektet fra planlegging til realisering, og det er positivt for Grenland, sier Floten. Om prosjektets forhold til byvekstavtalen for Grenland sier hun følgende:

- Forslaget til NTP synliggjør brukerfinansiering, men vi vet foreløpig ikke om prosjektet skal inngå i en byvekstavtale.

Ny vei skal avlaste lokalveiene i Porsgrunn og Skien for gjennomgangstrafikk. Strekningen Skjelsvikdalen-Skyggestein er den mest trafikkerte delen av rv. 36, og det er mange trafikkulykker med personskader.

Prosjektet vil gi en bedre forbindelse mellom E18 og E134. Prosjektet har investeringsramme på 5,3 milliarder kroner. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 200 millioner kroner i slutten av første 6-årsperiode. Statens vegvesens oppdrag er å utarbeide en kommunedelplan for ny rv. 36 fra Skjelsvikdalen til Skyggestein.

 

Kart over planområdet riksveg 36 Skjelsvikdalen-Skyggestein. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark