Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fra starten av februar og utover våren vil det bli utført geotekniske undersøkelser en rekke steder i Porsgrunn og Skien.

Bakgrunnen er planleggingen av ny rv. 36 fra Skjelsvik i Porsgrunn til Skyggestein i Skien. Geotekniker Eigil Haugen i Statens vegvesen forteller at det skal bores på ti steder i de to kommunene fra Herøya og Gunnekleivfjorden i sør til Rødmyr i nord.

Grunnboringer ved Frednes i Porsgrunn. (Foto: Tommy Kvilekval)

-For å finne ut hvor ny rv. 36 kan ligge trenger vi informasjon om dybden til berg, hvilke jordarter som finnes, inkludert kvikkleire, og også om det finnes forurenset grunn, forteller Haugen.

Det meste av undersøkelsene skjer i Porsgrunn, særlig i tilknytning til Porsgrunnselva der en skal vurdere ulike krysningsmåter både over og under bakken.

Før undersøkelsene utføres settes det stikk der undersøkelsen er planlagt. Grunneiere og eiere av infrastruktur i bakken kontaktes så for å sjekke om undersøkelsen kan utføres.

Foruten Gunnekleivfjorden, Herøya og flere steder langs Porsgrunnselva skal det grunnbores ved Moldhaugen, Kverndammen og Bjørntvedt samt Rødmyr i Skien. Arbeidene vil trolig være ferdig en gang før sommeren 2021.

Noen av grunnboringene vil også foregå fra båt i Porsgrunnselva. Her får Statens vegvesen hjelp av Multiconsult. Ellers gjøres undersøkelsene av Statens vegvesens eget mannskap.

 

 

Grunnborere i Statens vegvesen, f,v, på jobb ved Porsgrunnselva. F.v. Svein Olav Hovdekleiv, Tor Kringlåk og Tommy Kvilekval. (Foto: Siv Renate Nilsen)
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark