Rv. 36 Bø-Seljord er del av eit større utbetringsprosjekt for fleire parsellar på rv. 36 og som skal fullfinansierast med  bompengeinnkrevjing.

Rv. 36 Bø-Seljord