Seljord: Rv. 36 opnar 7. mai

— Når utbetringsstrekka på riksveg 36 Bø-Seljord opnar, vert prosjektet billegare og utbetringa er gjennomført på ei lengre strekke enn planlagt.

Vegvesenet oppmodar alle til å respektere skilt og sperringar

— Statens vegvesen held riksveg 36 stengd for trafikk mellom Sanden camping og vidare mot Seljord i samband med dei omfattende sprengings- og fjellsikringsarbeida på den nye vegen ved Bukti. Det er ikkje mogleg å passera med bil på denne strekninga mens arbeida går føre seg.

Sjøormen har fått sin egen rasteplass

— Regnet satte ingen demper på feststemningen da den sagnomsuste sjøormen i Seljord i dag ble hyllet med sin helt egne rasteplass ved rv 36.

Stenger rv. 36 Bø–Seljord 1. desember

— Statens vegvesen stenger riksveg 36 for trafikk mellom Sanden camping og vidare mot Seljord i samband med utbygginga av Buktiparsellen. Vegen vert halde stengd samanhengande i fem månader og opnar igjen 1. mai 2021.

Rv. 36 har opna for trafikk

— Riksveg 36 opna for trafikk på den nye strekninga langs Seljordsvatnet torsdag 30. april.