Veg med nybygdstandard til lavpris

— 22 km av rv. 3 i Østerdalen er «bare» utbedret, men framstår som nybygd. Med en meterpris på 15800 kr er dette antakelig Norges rimeligste riksvegstrekning

Reguleringsplan for rv. 3 Rendalen grense–Alvdal Skurlag til høring

— Statens vegvesen har i samarbeid med Alvdal kommune utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan som skal legge til rette for trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak langs eksisterende veg på ca. 22 km av riksveg 3 fra Rendalen grense til Alvdal Skurlag i Alvdal kommune.