Veg med nybygdstandard til lavpris

— 22 km av rv. 3 i Østerdalen er «bare» utbedret, men framstår som nybygd. Med en meterpris på 15800 kr er dette antakelig Norges rimeligste riksvegstrekning