Reguleringsplan for rv. 3 Rendalen grense–Alvdal Skurlag til høring

— Statens vegvesen har i samarbeid med Alvdal kommune utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan som skal legge til rette for trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak langs eksisterende veg på ca. 22 km av riksveg 3 fra Rendalen grense til Alvdal Skurlag i Alvdal kommune.