Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Stor-Elvdal kommune revidere detaljreguleringsplanen for rv. 3 Evenstad – Imsroa som ble vedtatt 31.01.2018.

Hva ønsker vi å endre?

-Hensikten med planendringene er å øke nytten for samfunnet, gi bedre framkommelighet og øke trafikksikkerheten. I tillegg er det et mål å få til en mer rasjonell anleggsgjennomføring, sier planleggingsleder i Statens vegvesen, Geir Pedersen. Traséen for rv. 3 som er vedtatt i reguleringsplanen i 2018, endres i hovedsak ikke. Det er snakk om mindre endringer og optimaliseringer -Vi ønsker å gjøre noen mindre justeringer sidevegs for å tilrettelegge for underganger for landbruket og å opprettholde dagens veg som lokalveg. I tillegg vil vi heve ny rv. 3 på deler av strekningen, for å sikre fremkommeligheten på vegen når Glomma flommer, sier Pedersen.

Informasjonsmøter på Mykleby forsamlingshus

Vi inviterer til åpne informasjonsmøter torsdag 3.12.2020 på Mykleby forsamlingshus, Storelvdalsveien 2884, 2480 Koppang. Av hensyn til coronaviruset, arrangerer vi to møter denne dagen. Det første møtet foregår kl. 1300-1500, det andre møtet kl. 1700-1900. I møtene vil Statens vegvesens folk være til stede for å gi informasjon og ta imot innspill. For å være sikre på at vi overholder retningslinjene til smittevern, ber vi om at interesserte tar kontakt med Statens vegvesen for å gi beskjed om hvilket møte de ønsker å delta på. Henvendelse om aktuelt møte rettes til Stig Johansen på telefon 970 67 709 eller på e-postadresse .

Dine innspill og opplysninger er viktige

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet innen 18.12.2020. Skriftlige innspill sendes til Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller til .

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om planarbeidet, kan du også kontakte planleggingsleder Geir Pedersen på telefon 909 71 608 og e-postadresse .

 

Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Innlandet