Godkjente reguleringsplaner med endringer:

Rv. 3/25 ved Ebru

Godkjent av Løten kommunestyre 12.09.2018 Reguleringsendringen gjelder frigiving av områder regulert til kulturminner og fordeler ved Ebru.

Rv. 3/25 ved Skillingstad

Godkjent av Løten kommunestyre 20.06.2018 Reguleringsendringen gjelder frigiving av områder regulert til kulturminner og fordeler ved Skillingstad.