Statens vegvesen har i samarbeid med Løten kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for Veenskrysset ved innkjøringen til Løten sentrum.