Terningåa østre bru og Fura bru

— Arbeidene med å skifte ut to bruer på gamlevegen er godt i gang. Terningåa østre bru er fjerne og grunnarbeidene pågår. Riving av Fura bru har startet og brua er allerede delvis fjernet.

Vegstenginger i Løten og Elverum

— Fra slutten av januar vil gamle rv. 25 være stengt for gjennomgangstrafikk i Prestegårdskrysset i Løten og ved Terningåa østre bru i Elverum (Terningen skanse). Vegen vil være stengt på disse to stedene til slutten av juni 2021. (Oppdatert 17.02.2021)

Sju ville ha jobben

— Sju entreprenører konkurrerte om kontrakten om å ruste opp gamle rv. 3/25 i Elverum og Løten. Consto Anlegg øst AS trakk det lengste strået.

Rv. 3/25 Løten-Elverum: - Velkommen med i bilkortesje

— Torsdag 30 juli åpnes nye rv. 3/25 i Løten og Elverum. Av hensyn til smittevern vil selve åpningsseremonien kun være forbeholdt inviterte gjester, men alle som har lyst og anledning er velkommen til å delta i veteranbil- og publikumskortesjen.

Velkommen til åpen dag 26. juli 15-18

— Torsdag 30 juli 2020 kl 16 åpner ny Rv3/25 Løten Elverum. For å gi alle den siste og kanskje eneste anledning til å ta vegen i nærmere øyesyn i normale hastigheter inviterer vi alle til Åpen dag søndag 26 juli kl 15-18.