Arkeologiske funn i linja er blitt bok

— I forbindelse med planleggingen av ny rv. 3/25 kartla arkeologer fra Hedmark fylkeskommune veglinja. Et viktig arbeid for å finne ut om det lå fredede kulturminner i den kommende veitraseen.

En krevende tid fremover

— Hele landet preges sterkt av koronaviruset som er over oss. Det er krevende å bygge veg under slike omstendigheter. Anlegget rv. 3/25 har god fremdrift samtidig som vi følger de strenge påleggene fra helsemyndighetene og vurderer situasjonen daglig

Åpen dag tirsdag 3. mars

— Vi inviterer til åpen dag på riggen til Statens vegvesen. 3. mars fra 16.00 til 19.00

Trafikkomlegginger onsdag 20. november

— Onsdag 20. november fra ca. kl. 12 legger vi om rv. 25 på to steder i Løten. Vest for Brenneriroa og ved Årsrudhagan. Trafikantene må påregne noe lengre kjøretid. Arbeidene er ventet å ta resten av dagen.