Nå er det igjen mulig å kjøre gamle rv. 3/25 mellom Ebru og Elverum

Anleggsarbeidene på Terningå østre bru er ferdig. Med åpning av den nye brua vil vegen mellom Ebru og Terningmoen åpnes for fri ferdsel og de normale bussrutene settes inn igjen. Brua åpnes 16 dagerer tidligere planlagt.

Det vil fortsatt pågå noen anleggsarbeider i området. Vi skal skifte ut veglysanlegget mellom Terningåa og Terningmoen og vi skal gjøre ferdig terrenget under den nye brua. Slitelaget (det siste og øverste laget med asfalt) på ny veg legges senere i sommer.

Ordinære bussruter og skoleskyss vil bli satt i drift fra torsdag 20. mai kl. 0600.
Kompensasjonsordningen for bompenger på ny rv. 3/25 for beboerne opphører fra 20. mai.
Traktorer vil ikke lenger ha tillatelse til å kjøre ny rv. 3/25 mellom Ånestad og Terningmoen.

Siden slutten av januar har gamle rv. 3/ rv. 25 vært stengt for gjennomfartstrafikk. Vi har skiftet ut gamle Terningå østre bru og vi er snart ferdige med utskiftingen av Fura bru øst for Brenneriroa i Løten.

Alle fotos: Erik Larsstuen/ Statens vegvesen

Les mer om arbeidene som er utført her:

For ytterligere informasjon:

Kontakt byggeleder
Brede Løvlien
912 47 433